PRODUCCIÓ


Les nostres plantacions, situades a les fèrtils valls de la província de Girona i envoltades pels parcs naturals de l’Alt i Baix Empordà, proporcionen una fruita singular que el clima i els nostres agricultors, sota la tutela del nostre personal tècnic especialitzat, cuiden de forma molt especial, sent la seguretat dels productes i el respecte pel medi ambient una de les nostres prioritats. És per això que per combatre les plagues, utilitzem els sistemes biològics més coneguts actualment i minimitzem el màxim la utilització de productes químics.


Totes aquestes tècniques estan sotmeses a controls estrictes per part d’empreses certificadores que garanteixen la correcta realització i el compliment de les normatives més rigoroses com són GlobalGAP, Producció Integrada o Naturchoice.

Les varietats de poma més conreades són la Golden Delicious, Royal Gala, Red Delicious, Granny Smith, Cripps Pink i Fuji; quant a les peres, la varietat és la Conférence. La nostra producció de préssecs i nectarines s’escalona des de finals de juny fins a finals d’agost.