INSTAL·LACIONS


Les instal·lacions estan situades al terme municipal d’Ullà, al Baix Empordà, amb una superfície coberta de més de 20.000 m2, on s’ubiquen les oficines i serveis i les cambres frigorífiques de prerefrigeració i de llarga conservació (amb una capacitat de 60.000 m3), controlades 24 hores al dia per un programa informàtic, amb sistemes ULO (Ultra Low Oxigen). A la secció de confecció del producte disposem d’una moderna maquinària de precalibrat electrònic, màquines d’envasat, màquines embossadores, cambres de producte acabat i expedició, etc.


Gràcies a aquest alt grau de tecnificació podem subministrar el nostre producte durant tot l’any amb les màximes garanties de qualitat i sabor.